06-53701787 rob@thijsse.nl

Anderen over mij

Reacties van verenigingen, bedrijven en overheden

Verenigingen

Rob heb ik leren kennen tijdens een lastige (en lange) klus in het paritaire speelveld.
Door zijn niet-standaard wijze van werken wordt er een beweging gecreëerd, gedragen door partijen. Hierbij worden door Rob lastige thema’s, inhoud en personen niet geschuwd. Het maakt voor hem niet uit wie je bent, waar je vandaan komt. Hij volgt de opdracht. En wat daarvoor nodig is doet hij.
Hij gaat op onderzoek uit, spreekt mensen, en geeft vervolgens het verslag ervan klip en klaar recht op tafel.
Geen omfloerste taal, geen 50- kantjes rapport. Maar to-the-point en duidelijk en te begrijpen. Maar vergis je niet, het werk zit er wel degelijk achter.
Door zijn wijze kunnen noch personen noch bedrijven om het advies van Rob heen. Maar dat was toch ook de bedoeling?
Wat jij als persoon, of als bedrijf met het advies gaat doen, is de beweging. En ook dat begeleid hij meer dan goed.
 
Kernwoorden: betrouwbaar, eerlijk, duidelijk en scherp analytisch.
 
Nog 1 kwaliteit voeg ik toe die hij meer mag ventileren in het advieswerk waar hij voor te gebruiken is: sparren!
Hij is een uitstekende sparringpartner om met je door te denken “hoe nu verder, links, rechts”..
Vooral op het doordenken : “En wat als …”
De, niet onbelangrijke, vraag;  zou ik hem nog een keer vragen iets te doen? Ja!
Zwanny Naber

landelijk bestuurder fondsen, FNV Metaal

Met zijn innemende charme, analytisch vermogen en brede ervaring met mensen en organisaties leverde Thijsse’s inzet draagvlak voor verandering van cultuur binnen onze vereniging. Deze nieuwe cultuur is goede grond voor een heldere structuur die weersbestendig is. Rob is handig, onorthodox en tegelijk heel degelijk.
Andreas Dijkhuis

Directeur , Nederlandse Vereniging van Rentmeesters NVR

Rob Thijsse is al meer dan 5 jaar bij onze organisatie betrokken als adviseur. Hij is in zekere zin de architect van de vereniging én van het bedrijf Koninklijk Horeca Nederland. Het door Rob verkondigde pragmatisme is geen loze kreet. In een stevig krachtenveld heeft hij de vereniging door een moeilijke tijd geloodst. Het pleit voor Rob Thijsse dat de structuur van toen nog altijd staat. Dat Rob ook in tijden van relatieve rust van grote waarde is, blijkt uit het feit dat ik ook de laatste jaren regelmatig gebruik heb gemaakt van zijn expertise.
Jeu Claes

Directeur, Koninklijke Horeca Nederland

Met de weinig originele naam KNJV 2.0. startte de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV) medio 2012 met vernieuwingstraject om de vereniging toekomstbestendig te maken. Rob Thijsse werd gevraagd dit project te begeleiden. Het resulteerde in een samenwerking waarbij wij samen en met onze bestuursleden een moderne organisatie konden neerzetten. Persoonlijk ben ik onder de indruk van de wijze waarop Rob dit project heeft begeleid en de manier waarop hij zich heeft aangepast aan de specifieke wereld van mensen die de natuur actief beleven, benutten en beschermen. Onze samenwerking heeft geresulteerd in een warme band, die naar ik hoop in stand blijft ook na afronding van ons project.
Albert de Boer

Projectleider, KNJV

Rob Thijsse in steekwoorden: Scherp, sterk en altijd uit op het beste resultaat. Achter zijn zachte stem en rustig optreden schuilt een vlijmscherp brein dat ook in de meest bizarre situaties blijft analyseren en blijft zoeken naar de beste oplossing. Ik heb met Rob in een woest traject gezeten dat veel impact heeft gehad, en goed kunnen ervaren wat het betekent om een organisatieadviseur van zijn kaliber, en niet te vergeten zo’n mens, naast je te hebben. Een veelkleurige bron van inspiratie.
Hella Liefting

Oud-voorzitter, Nederlandse Vereniging van Journalisten

Ik heb met Rob Thijsse samengewerkt in het traject van verenigingsvernieuwing bij Abvakabo FNV. Rob is een expert op het gebied van verenigingen, maar bovenal een uitmuntend procesbegeleider. Hij maakt daarbij gebruik van de krachten in een organisatie. Hij haalt naar boven wat er speelt en vertrouwt daarin erg op het proces en de mensen. Hij is geen adviseur die je vertelt hoe het moet, maar iemand die je zelf laat ontdekken wat het beste is.

Dat neemt niet weg dat hij een heldere visie heeft op het te doorlopen proces en een enorme inhoudelijke ervaring in processen, structuren en culturen in (branche)verenigingen. Deze laatste twee eigenschappen, aangevuld met Rob als persoon, maken dat hij een sterke basis vormt, een adviseur die vertrouwen schept.

Met name het begeleiden van de ontwikkeling van een plan voor de vernieuwing van de vereniging en het creëren van draagvlak voor zo’n heftige verandering zijn mede dankzij Rob succesvol verlopen. De focus en visie op het proces, het vertrouwen in mensen, waardoor hij het beste in hen naar boven haalt, en Robs ervaring hebben een essentiële bijdrage geleverd in het emotionele en extreem politieke traject van verenigingsvernieuwing in onze organisatie

Inge Oudsen

Projectleider, ABvakabo FNV

We wilden een meerjarenplan voor de sport dat gedragen zou worden door de leden. En dat zou werken. Rob Thijsse heeft ons geholpen door heel slim voortdurend onze klanten (de bonden) het voortouw te geven. Hun perspectief bepalend te laten zijn. Anders werken betekent ook anders organiseren. Ook in zo’n proces is Rob Thijsse een perfect klankbord: consequent, betrokken en eigenwijs
Theo Fledderus

Directeur, NOC*NSF

Iedere organisatie heeft behoefte aan een heldere visie, een goede strategie en een efficiënt werk- en bestuursapparaat. Dat geldt ook voor brancheverenigingen. Periodiek moet je als organisatie eens in de spiegel kijken: doen we het nog goed of kan het beter? Rob Thijsse is als kenner van brancheverenigingen dan een prima sparring partner, die snel weet door te dringen tot de kern en vingers legt op gevoelige plekken. Door goed te luisteren en te analyseren weet hij, samen met bestuurders en medewerkers, de juiste verbetervoorstellen te ontwikkelen. Belangrijk daarbij is het organiseren van draagvlak onder bestuurders, leden en medewerkers. Rob is ook daarin een echte vakman. Hij coacht, maar steekt ook zelf de handen uit de mouwen. Want er is pas resultaat als de doelen worden gehaald en de veranderingen ook echt zijn doorgevoerd. Rob wil dat zeker weten en houdt de vinger dan ook goed aan de pols. Op deze wijze hielp Rob de BOVAG in 2009 door organisatorische en bestuurlijke veranderingen, die ook binnen een jaar werden doorgevoerd
Koos Burgman

Algemeen Directeur, Bovag

Bedrijven

Wat mij het meeste aanspreekt bij Thijsse Advies, is de persoon Rob Thijsse. Ik heb hem vanaf onze eerste ontmoeting (nu 12 jaar geleden) leren kennen als een plezierig mens, die ik door de jaren heen steeds meer ben gaan waarderen. Zijn vakkundige aanpak, het goed kunnen luisteren, het ‘eruit’ kunnen komen als een ander (lees: ik) vast zit heeft me altijd een goed gevoel gegeven. In heel het leven is het juiste gevoel de belangrijkste basis voor tal van zaken; dat geldt voor mij ook voor het kiezen van een organisatieadviseur. Het is net als verliefd worden: als het gevoel je eenmaal gepakt heeft, laat het je niet meer los (omdat het gevoel het juiste is!). Rob is al die jaren blijven presteren op topniveau en is daarmee voor mij een echte topper!
Frans van der Haagen

Directeur, Van Sieben & Co

De Waal Autogroep is een Volkswagen- en Audi-dealerbedrijf met 6 vestigingen in het rivierengebied. In 2002 hebben wij Thijsse Advies gevraagd om ons te coachen en te begeleiden bij een grote verandering binnen onze organisatie.
Dit traject is geslaagd: met name de samenwerking in onze organisatie is sterk verbeterd. De inbreng van Rob Thijsse als motivator om bepaalde beslissingen ten uitvoer te brengen, is doorslaggevend geweest om op een natuurlijke wijze zaken te veranderen. Absoluut bruikbaar voor een onderneming die zo in beweging is als de onze! Wij zijn tevreden met de keuze die we destijds gemaakt hebben. We gaan dit de komende jaren dan ook een vervolg geven. Thijsse Advies is een aanbeveling waard!
Christiaan de Bruin

Directeur-eigenaar, De Waal Autogroep

Ik heb met veel organisatieadviseurs te maken gehad in mijn carrière. Bij de meeste daarvan moest ik na verloop van tijd vragen: ‘Goh, mag ik het nu weer eens alleen doen?’ Rob Thijsse haal ik in mijn kring regelmatig aan als de enige organisatieadviseur die na verloop van tijd tegen míj zei: ‘Ik denk dat ik nu verder niets voor je kan doen.’ Zo is het. Iedere vorm van hulpverlening dient uiteindelijk gericht te zijn op een weg naar zelfredzaamheid. Alleen de beste adviseurs beseffen dit en durven daarbij op tijd en uit zichzelf los te laten.
Theo Woudstra

Directeur Letselschade, Centraal Beheer Achmea

Wij hebben Rob Thijsse 2 jaar geleden leren kennen op voorspraak van onze adviseur Bert Kreek. Bert had hem warm bij ons aanbevolen vanwege zijn heldere aanpak. In het eerste gesprek viel direct op hoe scherp Rob de situatie bij ons analyseerde. Het gesprek was efficiënt en zakelijk. Terugkijkend op een paar jaar plezierig samenwerken en met diverse verandersessies achter de rug zien wij de verandering in onze organisatie die Thijsse Advies bewerkstelligd heeft. De veranderende omgeving voor ons bedrijf vroeg duidelijk om een nieuwe aanpak van onze organisatie en wij zijn blij dat Rob Thijsse ons in dit traject heeft willen begeleiden.
Hans de Koning

Directeur-eigenaar, De Koning Autobedrijven

Overheden

Binnen de Rijksoverheid als geheel hebben wij zowel in de P&O-sector als in de facilitaire hoek gewerkt met Thijsse Advies. De aanpak was verfrissend, confronterend en constructief. We hebben een theoretisch kader aangereikt gekregen voor ons concerndenken, waar we nog steeds van profiteren. Rob Thijsse heeft bovendien de samenwerking tussen de ministeries een stap verder gebracht.
Mariënne Verhoef

Plaatsvervangend SG, Ministerie van Financiën

Wat een heerlijk kapsonesloze man is Rob Thijsse, en wat kan ik heerlijk met hem samenwerken. Onbevangen en slim. Iemand die afwijken van gebaande paden en denklijnen haast automatisch als uitgangspunt kiest. Ik houd er altijd positieve energie aan over als we elkaar weer gesproken hebben. Ik heb lang gedacht dat Rob een eenpitter was, maar hij heeft een netwerk van capabele collega-adviseurs om zich heen. Als we extra handjes nodig hadden, werden die dan ook altijd soepel en moeiteloos geleverd, met als bonus een goeie kop boven op die handjes.
Pater Leyenaar

Directeur, PIA (Professsioneel Inkopen & Aanbesteden)

Rob Thijsse heeft de organisatie waar ik werk in verschillende trajecten begeleid en ik heb mij door hem buitengewoon geholpen gevoeld. Dan denk ik allereerst aan het moment direct na de oprichting van onze organisatie, toen hij ons ondersteunde bij de te kiezen oriëntatie. Maar ook aan de sessies die we hebben gehouden om de werkdruk voor medewerkers beheersbaar te maken. En ten slotte aan de vernieuwende benadering van ons bestuurlijk-ambtelijk overleg.  De stimulerende manier waarop Rob met mij omgaat, en de levendige wijze waarop hij mij laat delen in zijn kennis en ervaring, hebben de positieve effecten gegenereerd waar ik op hoopte.
Pieter van Franeker

Bestuursadviseur, Diverse gemeentes

Soms zit je er even doorheen. Dan zuigen de omstandigheden aan je als het moeras aan een muilezel en slaat de motregen klam door je jas heen. Ik sta daar misschien wat extra bloot aan vanwege de klussen die ik naar mij toetrek. Interbestuurlijke samenwerking, ondernemen binnen de overheid, vastgelopen trajecten weer vlot krijgen – mooi werk, maar soms moet het uit je tenen komen. Heerlijk was het om daarbij voor een tijdje Rob aan mijn zijde te hebben. Persoonlijk raadsman, zoiets was het. Cruciale steun op een cruciaal moment. U moet weten, ik heb het niet zo op die adviseurs. Net even te opdringerig met die inzichten die ‘nog’ niet de mijne zijn, en ach, mijn kwetsbaar ego is daar zo gevoelig voor. Ik had dat bij Rob niet. Rob handhaaft een fijne balans bij het inbrengen van een schat aan kennis en ervaring, en het vertalen daarvan op een manier die echt aansluit bij de ontvanger. Een ambacht binnen een vak dus. En het was ook nog eens gewoon leuk. Samen grijnzen over de gekte van de wereld, en onze eigen gekte natuurlijk. Wel op niveau hoor, maakt u zich geen zorgen!
Ruud Vollebregt

Projectleider & Interimmanager, Diverse ministeries

Kenmerkend voor de aanpak van Thijsse Advies: ook een groot elektronicaconcern in het zuiden van het land heeft inmiddels ontdekt wat essentieel is. Mijn regels sluiten hier op aan: ‘Thijsse Advies: sense, simplicity and results.
Rien Paulus

Manager P&O, TNO Informatie- en Communicatietechnologie

Contact