06-53701787 rob@thijsse.nl

Ruimte maken voor ondernemen

Ruimte maken voor ondernemen

De wereld verandert snel, het lijkt wel steeds sneller. Om als organisatie te overleven, moet je op de hoogte blijven van die veranderingen, en zonodig kunnen meebewegen. En je kansen pakken. Dat vraagt ondernemerschap: ondernemers zijn creatieve geesten die gek zijn op veranderingen die nieuwe kansen geven. Als bedrijf moet je moet minimaal één ondernemer in huis hebben – liefst de baas – en een open, flexibele organisatie.

Een voorbeeld uit de praktijk

Bij branchevereniging C kon het ondernemerschap terug komen, toen de leden aan zet kwamen:

Een grote branchevereniging was ontstaan uit een fusie van twee verenigingen. Twee besturen van zes waren nu één bestuur van twaalf, en één directeur leidde een organisatie van 80 man. De effecten van de fusie waren geëvalueerd, maar de ledenraad was ontevreden over de rapportage: de echte problemen kwamen niet op tafel.

Nieuwe opdrachtgever

In een tumultueuze vergadering van de ledenraad samen met het bestuur (die elkaar niet vertrouwden) kreeg ik de opdracht wèl tot de kern te gaan. Daar besloot de ledenraad zelf mijn opdrachtgever te zijn, met zijn zeventigen.

Stevige veranderingen

Uit mijn gesprekken bleek onder andere dat de organisatie als bureaucratisch en ondoorzichtig werd ervaren, de directeur als ambtelijk en weinig krachtig, het bestuur als in een ivoren toren, en dat er veel te weinig werd gedaan aan ondersteuning van de leden. In een verandertraject van een jaar, samen met een taakgroep van 6 leden, bedachten we een nieuwe strategie die gericht was op de leden, een nieuwe heldere structuur met een kleiner bestuur en een andere voorzitter, en zochten we een nieuwe directeur. De ledenraad halveerde zichzelf.

Nieuwe directeur

De nieuwe directeur was een krachtige persoon, een ondernemer in verenigingsland, die een constante stroom aan initiatieven ontplooide, en de leden letterlijk opzocht. Daarin voluit gesteund door de ondernemende voorzitter. Als gevolg van alle veranderingen groeide het ledental met honderd procent, wat tot op heden in stand blijft.

Vragen van klanten

Hoewel het traject in elk bedrijf of organisatie anders is,
zijn er wel 3 soorten vragen van opdrachtgevers die telkens terugkomen.
Vaak ook in combinatie. Het zijn de volgende:

Contact