06-53701787 rob@thijsse.nl

Mijn publicaties

Op verzoek van de redactie van het blad VM, hèt blad in Nederland over verenigingsmanagement, schrijf ik al een aantal jaren over verschillende facetten van brancheverenigingen.

Algemene
analyses

2018

Kwaliteit van brancheverenigingen
Wat zijn de fouten die (branche)verenigingen telkens weer maken en waarom professionalisering van het management daar niet het antwoord op is.
Lees het artikel >>.

2015

Verenigingen succesvoller dan bedrijven
Er zijn nogal wat mensen die er een zeker genoegen in scheppen om te beweren dat brancheoragnisaties hun langste tijd hebben gehad. Tijd om te kijken daar de kenmerken van overlevers.
Lees het artikel >>.

2012

Spraakmakende secretariaatsbureaus
Secretariaatsbureaus is een beetje een belegen, oubollige naam die steeds minder de lading dekt. Waar staan de spraakmakende bureaus wél voor? En hoe kunnen verenigingen daar hun voordeel mee doen? Rob Thijsse ging shoppen.
Lees het artikel >>.

Rutte en het imago van brancheverenigingen
Minister-president Mark Rutte zei ongeveer een jaar geleden iets negatiefs over de brancheverenigingen. Dat viel slecht. Maar stel dat hij ergens wel gelijk heeft? En stel er komt een Rutte II en Rutte III, wat dan?
Lees het artikel >>.

2011

Alles moet anders, over draagvlak
Het is duidelijk: alles moet anders. Het bestuur heeft het al zo goed als besloten. maar wat gaat de vereniging de dag na het besluit doen?
Lees het artikel >>.

2010

Brancheverenigingen en de crisis
Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden wordt betoogd dat vernieuwen van besturen in lijn moet gebeuren met het vernieuwen van de organisatie, door het bestuur zelf. Lees het artikel >>.

2008

Waar zijn de verenigingsondernemers?
De term verenigingsmanager is gemeengoed geworden, maar hier wordt gepleit voor verenigingsondernemers, en bijpassende besturen.
Lees het artikel >>.

2006

Non-profit brancheverenigingen
In de hoek van non-profit organisaties bestaan ook branche – organisaties, al zijn ze veel minder bekend. In dit artikel komen de belangrijkste overeenkomsten en verschillen aan de orde met ‘gewone’ branche-verenigingen. Lees het artikel >>.

Effectief veranderen van brancheverenigingen
Een branchevereniging echt effectief veranderen is lastig en ingrijpend, maar er zijn zeker een paar algemeen geldende tips te geven blijkt uit dit artikel rond wel zes voorbeelden.
Lees het artikel >>.

Analyses
besturen

2016

Veranderende rol van besturen
Veel verenigingen worden innovatiever, opener naar de buitenwereld, ondernemender, frisser, actiever. Zonder goede besturen lukt dat niet.
Lees artikel >>.

2010

Vernieuwen van besturen
Aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden wordt betoogd dat vernieuwen van besturen in lijn moet gebeuren met het vernieuwen van de organisatie, door het bestuur zelf. Lees artikel >>.

2009

Besturen op hoofdlijnen
Besturen op afstand is niet hetzelfde als afstandelijk besturen; twee voorbeelden laten zien dat een voorzitter best lui en slordig mag zijn, als hij maar slim is. 
Lees artikel >>.

2005

Vinden van nieuwe bestuurders
Bestuurders en directeuren/secretarissen van brancheverenigingen klagen wel eens dat het zo moeilijk is om goede bestuurders te vinden. Mensen laten zich alleen nog maar leiden door ‘what is in it for me’, is de gauw gevonden verklaring. 
Lees artikel >>.

Serie ‘Regels voor goed besturen’

2015

ActiZ, organisatie van zorgondernemers
ActiZ is samen met d eleden bezig met een omwenteling van de branche naar cliëntgestuurd en overheidsbestendig. Leden met lef in een vereniging met een groot bestuur.
Lees het artikel >>.

NAO, Nederlandse Aardappel Organisatie
De leden van NAO zijn samen nummer 1 op de wereld. Tijd om precies te weten wat NAO doet.
Lees het artikel >>.

2014

NRTO, Nederlandse Raad voor Training en Opleiding
NRTO, Nederlandse Raad voor Training en Opleiding, organiseert bijna driehonderd private opleiders die per jaar 1,2 miljoen mensen opleiden. Een bescheiden organisatie met een onbescheiden taak.
Lees het artikel >>.

VBO Makelaar
‘Gedreven’ is het woord dat blijft hangen na een bezoek aan VBO Makelaar en een gesprek met voormalig makelaar en nu verenigingsdirecteur Hans van der Ploeg en met bestuurslid en actief makelaar Michiel Mokkenstorm.
Lees het artikel >>.

VBZ Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie
De verenigingswereld is zich nog steeds stap voor stap aan het professionaliseren. Daar zit geen groot plan, een stuwende kracht of een mastermind achter. Wel een aantal initiatieven en betrokken mensen die allemaal in dezelfde richting werken: professionalisering van het verenigingsmanage- ment. Elke vereniging heeft ook een bestuur, vaak afgedaan als de remmende factor voor een steeds professioneler bureau. Maar is dat wel zo? Rob Thijsse formuleert een lijstje met regels voor het goed besturen van een vereniging en gaat op zoek naar voorbeelden. Lees het artikel >>.

Contact