06-53701787 rob@thijsse.nl

Deze interviewserie in 2008 begint met de pionier van de no – nonsense benadering: Jeu Claes van Koninklijk Horeca Nederland (hij werd directeur na een reorganisatie die ik mocht vormgeven, en heeft alle mogelijkheden benut die de reorganisatie hem gaf, waardoor bijv. het ledental toenam van 13.000 tot 22.000) (april 2008). Bekijk hier het gehele artikel.